Vilkår og betingelser

Introduksjon

Dette kjøpet er underlagt følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Salgsvilkårene, sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør det overordnede kontraktsgrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som en bindende kontrakt for produkter/tjenester kjøpt via www.vulkana.no.

Forbrukerkjøp over internett reguleres i hovedsak av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven og kredittkjøpsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke tolkes som å begrense de lovfestede rettighetene, men angir partenes viktigste rettigheter og forpliktelser for handel.

Vilkårene gjelder for produkter/tjenester kjøpt fra Vulkana Drift AS, heretter kalt “Selger”.

Der disse salgsbetingelsene krever skriftlighet, oppfylles dette ved bruk av e-post, SMS, brev eller lignende.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i ordreløsningen, ordrebekreftelsen og eventuelle særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell konflikt mellom opplysningene vil det som er særskilt avtalt mellom partene gjelde, så lenge det ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:
Vulkana Drift SOM
SØNDRE TOLLBODGATE 17
9008 Tromsø
E-post : post@vulkana.no
Telefon: +47 911 00 626
Organisasjonsnummer 995786605 MVA, og omtales heretter som selger/selger.

Kjøper er forbrukeren som foretar bestillingen, og omtales heretter som kjøper/kjøper.

3. Pris

Oppgitt pris for produkter/tjenester er totalprisen kjøper må betale. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader. Merkostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Alle priser er i norske kroner (NOK) og vises både inklusiv og eksklusiv mva. Den totale kostnaden for kjøpet vil fremgå før bestillingen og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet som gebyrer, gebyrer og leveringskostnader. De avtalte prisene er bindende for alle parter. Selger tar forbehold om skrivefeil.

Boligen forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved kjøp av varer og tjenester, økte avgifter, markedsforhold eller andre forhold utenfor eiendommens kontroll.

4. Produktet

Vulkana Drift AS tilbyr følgende for bestilling i deres nettbutikk:

  • tidsrombestilling for ulike spa-opplevelser
  • tidsrombestilling for cruise

5. Reservasjoner

Vi tar forbehold om trykkfeil angående pris og informasjon om produkter/tjenester på denne siden. Kontakt oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

6. Inngåelse av avtale

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er imidlertid ikke bindende dersom det har vært skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og motparten innså eller burde ha innsett at en slik feil forelå.

For alle produkter og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside, må leietaker/bestiller være 18 år eller eldre. Legitimasjon må fremvises ved innsjekking. Skulle det vise seg at leietaker ikke er 18 år eller eldre, vil ikke nøkkel bli utlevert og leiebeløpet refunderes ikke.
Sjekk bekreftelsen du mottar slik at den er i samsvar med bestillingen. Leietaker er ansvarlig for at kontrakten er i samsvar med bestillingen.

Selger fraskriver seg ansvar for feil som gjester gjør dersom de ikke har overholdt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selgeren som distributører.

7. Betalinger

Selger kan kreve betaling for produktet/tjenesten fra det tidspunkt bestillingen er bekreftet av selgeren.

Beløpet reserveres ved bestilling og trekkes når bestillingen er gjennomført.

Ved annen bestilling enn bookingløsning og betaling med faktura tilkommer et fakturagebyr på kr 80,-.

Du vil motta en e-post når du har fullført bestillingen, forutsatt at du har brukt en korrekt og gyldig e-postadresse. Ved bekreftet bestilling aksepterer kjøper følgende betalingsbetingelser: Totalbeløpet skal betales når bestillingen finner sted.

Sjekk bekreftelsen du mottar slik at den er i samsvar med bestillingen. Du er selv ansvarlig for at kontrakten er i samsvar med bestillingen.

Selger og våre tilknyttede selskaper er ansvarlige for å sikre at påloggingsinformasjonen din ikke misbrukes, selges videre til tredjeparter eller på annen måte distribueres uten ditt samtykke. I forbindelse med din bestilling godtar du at vi kan sende relevant informasjon til din e-postadresse.

Når kjøper benytter kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som bestillingen bekreftes av selger.

8. Levering

Levering fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Bestilling av spa-opplevelser skjer fra vår lokasjon i Tromsø havn, med mindre annet er oppgitt.

All relevant informasjon om bestillingen sendes til kundens e-post.

Inn- og utsjekking på MS Vulkana

Sjekk inn senest 10 minutter før bestillingen starter.

Ekstra som bestilles sammen med bestillingen, som håndklær og badekåper, vil bli delt ut ved ankomst.

9. Avbestilling og endring

Spa

Dersom du avbestiller spaet senest 48 timer før bestilt tid, vil 50% av summen bli refundert. Ombestilling av spa kan gjøres gratis senest 48 timer før bestilt tid.

Cruise

Dersom gjesten avbestiller et cruise tidligere enn 48 timer før cruiset starter, vil forskuddsbetalingen bli refundert, minus et avbestillings-/administrasjonsgebyr på kr 50,- per person.

Ved avbestilling mindre enn 48 timer før ankomst ved leie av naust og båt, beholder utleier hele innbetalte beløp. Ved tidligere utsjekking vil ikke beløpet for utestående netter bli refundert.

Endring av dato eller oppholdsenhet må gjøres innen 48 timer før ankomst. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr 200,- for endringer.

Kunden er ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise- og kunde/leieforhold. For eksempel reise- og fritidsforsikring samt reise- og ansvarsforsikring.

10. Personopplysninger

Selger behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller knyttes til andre eksterne registre. Her kan du lese vår personvernerklæring.

11. Kortinformasjon

Når du bestiller fra Vulkanas nettside, behandles betalingen av Paypal eller Stripe, som er en sikker, elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon lagres i henhold til kortselskapenes regelverk.

12. Klage

Eventuelle klager under oppholdet må rettes til Vulkana-mannskapet på stedet. Ta kontakt umiddelbart, slik at mangelen/feilen kan rettes umiddelbart og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først meldes ved avreise eller senere vil ikke bli kompensert økonomisk.

13. Force majeure og utilfredsstillende værforhold

Selger og våre underleverandører (partnere) er ikke ansvarlige for utilfredsstillende værforhold, lukkede anlegg eller andre forhold som ligger utenfor selgers kontroll.

Vi forbeholder oss retten til å lage feilpriser, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå. Partene kan trekke seg fra avtalen dersom boenheten ikke kan tas i bruk på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, langvarige avbrudd i vann- eller strømforsyningen og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.

På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor boligens kontroll, har boligen rett til å flytte leietaker til et likeverdig eller bedre sted å bo. Der det er mulig skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leieren rett til å unnlate å betale for oppholdet.

14. Leietakers ansvar

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at det ikke oppstår skader og unødig slitasje. Støy og støy i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli rapportert. Dersom påtalemyndigheten ikke gis medhold, kan det foretas umiddelbar utkastelse. I en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet.

Det skal være stille senest kl 23.00.

Ved skadet inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvpåført brannalarm som fører til utrykning, vil det bli krevd erstatning før avreise, eventuelt etterfakturert. Utleieenheten skal kun bebos av avtalefestet antall personer.

Husdyr kan kun medbringes til de enhetene hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt.

Rengjøring

Ved avreise må gjesten rydde etter seg. Eventuelle leid ekstrautstyr må etterlates og legges i garderoben ved avreise.

Leide ekstrautstyr

Badekåper, håndklær og tøfler kan legges til bestillingene, eller du kan ta med egne.

Skader forårsaket av gjesten på enhetene skal erstattes av gjesten.

15. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige forpliktelser etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9. holde hold nøklene til naustet tilbake, eller krav kompensasjon fra kjøperen. Selger vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling, og inkassogebyr etter omstendighetene..

Dersom forbrukeren er forhindret i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal selgeren underrettes om hindringen og dens innvirkning på muligheten til å oppfylle. Dersom selgeren ikke mottar slik melding innen rimelig tid etter at forbrukeren ble eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstatning for tap som kunne vært unngått dersom han eller hun hadde mottatt meldingen i tide.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til inkasso. Kjøper kan da holdes ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

16. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker i noe annet, kan selger i henhold til personopplysningsloven kun samle inn og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for selger for å gjennomføre avtalen med kjøper, eller i lovpålagte tilfeller.

Les vår personvernregler.

17. Konfliktløsning

Klager/klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr. § 12. Partene skal prøve å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukertilsynet for voldgift. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon +47 23 400 600.

EU-kommisjonens klageportal kan også brukes dersom du ønsker å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er en forbruker som bor i et annet EU-land. Klager sendes inn her: http://ec.europa.eu/odr . http://ec.europa.eu/odr.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00
nb_NONorsk bokmål